Ekstra

Fakta om projektet Tværfagligt undervisningsmateriale om lys og belysning

Projektgruppe:
Dansk Center for Lys, projektleder
Arkitektskolen Aarhus
Designskolen Kolding

Støttegruppe:
Sophus Fonden
Elsparefonden
Velux Danmark A/S
Realdania

Projektforløb:
Undervisningsmaterialet vil blive offentliggjort løbende frem til 2010
Første del af undervisningsmaterialet forventes offentliggjort i løbet af 2009

Indhold:
Undervisningsmaterialet indeholder emnerne:
Hvad er lys?
Dagslys
Kunstlys
Lys og rum
Lys og menneske
Farver, flader og materialer
Energi
Indretning og projektering
Måling, beregning og vurdering

Økonomi:
Projektet har modtaget midler fra støttegruppen på i alt kr. 2 millioner. Herudover er der en egenfinansiering på kr. 500.000 fra de tre projektparter.

Projektparterne udtaler:
”Vores medlemmer oplever, at der er et stort behov for mere viden om lys. Det er vigtigt for branchen, at der er mulighed for at tilegne sig den viden, så Danmark også i fremtiden kan være førende på lysområdet,” Kenneth Munck, direktør Dansk Center for Lys
”På Arkitektskolen Aarhus har lysets betydning for oplevelsen af arkitektur en central placering i undervisningen. Vi afholder årligt en række kurser med fokus på dagslys og/eller kunstlys og vi må gang på gang konstatere, at der findes meget lidt litteratur indenfor området. Og det der findes er ofte både mangelfuldt og forældet. Derfor er det en stor og kærkommen udfordring at være med til at udvikle et tværfagligt undervisningsmateriale, til glæde for alle der beskæftiger sig med lys,” Kätte Bønløkke Andersen, lektor, Arkitektskolen Aarhus
”Designstuderende har gennem de seneste år udvist en stigende interesse for lys. Ikke alene som genstandsfelt for design – men også som fænomen. Muligheden for at udvikle et tværdisciplinært undervisningsmateriale kommer særdeles belejligt for os i en tid, hvor der skrues op for lyset i designuddan-nelsen,” Lone Dalsgaard André, uddannelsesleder, Designskolen Kolding