M?dekort formular
Finalisterne til Den Danske Lyspris 2013 er fundet

Af dg den 13/11-2013

Fire spændende belysningsprojekter dyster nu om prisen, som uddeles i januar 2014.

Den Danske Lyspris uddeles for sjette gang i år. Dansk Center for Lys har i år modtaget 15 indstillinger til prisen, hvoraf fire projekter nu er nomineret.

De nominerede projekter er:

Mediefacaden på Industriens Hus
Dansk Industris ombyggede hovedkvarter på Rådhuspladsen i København markeres ved store to-lags glasfacader ud mod Vesterbrogade og H. C. Andersens Boulevard. Facaden er forsynet med 3,9 km LED-armaturer, som kan styres individuelt i lysfarve og intensitet. Herved fremstår den 190 m lange og 20 m høje facade som mediefacade, og ved hjælp af avanceret designsoftware kan facadens udtryk varieres uendeligt og dynamisk i mønstre, farver og rytmer. Når mørket falder på, tænder facaden, og lyset og arkitekturen smelter sammen. På den måde går Dansk Industri i dialog med pladsen og byen.

IBC Innovationsfabrikken i Kolding
IBC Innovationsfabrikken, som er en del af International Business College i Kolding, er indrettet i Goris gamle fabrik fra 1978. Som en del af renoveringen og konvertering fra fabrik til undervisningsinstitution er der bl.a. opført et landskabsmøbel inde i den gamle industrihal. Møblet indeholder auditorier, åbne studieflader, amfiteater og aflukkede podier til gruppearbejde. Her er masser af dagslys fra højtsiddende ovenlys, grønne planter, vandbassiner og fugle i volierer. I kontrast til den oprindelige bygnings djærve detaljer er der i møblet arbejdet med mere forfinede detailløsninger og materialer. Den store synlige hvide flade, som loftet udgør under trædækket, består af et tekstilloft opsat i trekanter med indbygget LED-lys i kanterne. LED-profilets placering udnytter den hvide stofdug som reflektor. Loftspotsene i auditorierne er ligeledes integreret i tekstildugen. Kunstlyset understøtter schmidt hammer lassen architects’ arkitektoniske hovedgreb herunder trekanterne som et integreret design i samspil med møblets andre materialer.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium
Den Blå Planet er inspireret af naturens hvirvelformer, fra fiskestimernes og vandets bevægelser til tornadoer og stjernegalakser. Både udvendigt og indvendigt er belysningen med til at iscenesætte de besøgendes oplevelse af det, de ser. Set udefra er bygningens krumme og blanke facader belyst præcist, så krumningen kan anes i mørke, uden at lyset generer fly på vej til og fra Københavns Lufthavne. Den indvendige belysning af udstilingen og akvarierne er iscenesættende og stemningsfuld. Lyset og de dynamiske gobo-projektioner understøtter den ønskede oplevelse af at befinde sig under vand. Hvert enkelt armatur i udstillingsområdet er valgt og placeret, så lyset ikke reflekteres blændende i akvarieglasset. Størstedelen af belysningen er med LED. Flere af belysningsarmaturerne er udviklet eller modificeret specielt til opgaven.

Gl. Hellerup Gymnasium - Multihal
BIG har tegnet et stort, multifunktionelt rum, som kan bruges både til idræt og sociale arangementer. Den nye hal består af en nedgravet 1.100 m2 stor hal, placeret fem meter under terræn midt i gymnasiets skolegård. Hallen er udformet med facetterede betonvægge og en karakteristisk dobbeltkrum tagform formet af en serie unikke krumme limtræsbjælker. Taget skaber en bakke i skolegården, som fungerer som et uformelt mødested. Den indvendige belysning består af lysstofrørsarmaturer opsat mellem limtræsdragerne. Lyset er placeret, så dragerne både virker som blændingsafgrænsning og som reflektor for lyset. Kanten af taget er designet som en lang bænk med små mellemrum mellem trælisterne, der filtrerer dagslyset og sørger for en blød wall-washing af hallens indvendige vægge. Om aftenen oplyses skolegården af LED-lys placeret under bænke og stole placeret på det buede tags trædæk.

Prisoverrækkelse
Vinderen vil blive kåret i januar 2014 ved en festlig sammenkomst.

Fakta
Den Danske Lyspris blev uddelt første gang i 2008. Prisen er indstiftet af Dansk Center for Lys. Formålet med prisen er at sætte fokus på lyskulturen i Danmark. Vinderen udpeges af en bredt sammensat jury bestående af repræsentanter for en lang række organisationer og fag. I bedømmelsen af de enkelte projekter indgår bl.a. anlæggets tekniske kvalitet, funktionalitet, visuelle og æstetiske aspekter, energiforbrug og driftsøkonomi. Der lægges desuden vægt på nytænkning og kreativitet.

Jury
Dette års jury har bestået af repræsentanter for følgende organisationer og fag: Akademisk Arkitektforening, Arbejdstilsynet, Bygherreforeningen, Dansk Center for Lys (juryformand samt repræsentanter fra foreningens kredse), Danske Landskabsarkitekter, Dansk Energi, Ungt Lys og LysNet.

Den Danske Lyspris 2013 er sponsoreret af Dansk Center for Lys, Louis Poulsen Lighting, Philips Lighting og SEAS-NVE.

Mere information:
Download pressemeddelelse

Højtopløste billeder til pressebrug kan fås ved henvendelse til Dorte Gram, DCL, dg@centerforlys.dk

De fire nominerede projekter:
Mediefacaden på Industriens hus.
Foto: Leif Orkelbog-Andresen.
IBC Innovationsfabrikken.
Foto: Adam Mørk.
Den Blå Planet, Danmarks Akvarium.
Foto: Adam Mørk.
Gl. Hellerup Gymnasium.
Foto: Jens Lindhe.