M?dekort formular
Finalisterne til Den Danske Lyspris 2014 er fundet

Af den 13/11-2014

Juryen har besluttet at nominere fire meget spektakulære projekter til Den Danske Lyspris 2014. Projekterne er meget forskellige, men de er alle af høj lysmæssig kvalitet.

Dansk Center for Lys har i år modtaget 11 indstillinger til prisen. Prisen overrækkes ved en festlig sammenkomst den 22. januar 2015 i Alexandersalen på Københavns Universitet.
Det er syvende gang, at prisen uddeles.

De nominerede projekter er (i tilfældig rækkefølge):

Verdens første sansefødestuer på Nordsjællands Hospital, Hillerød
To sansefødestuer på Nordsjællands Hospital er blevet nyindrettet med dynamisk og stemningsskabende lys understøttet af lyd og levende billeder afstemt til fødselsprocessen. Lysets farver og nuancer beroliger den fødende, de pårørende samt personalet og er med til at afdramatisere hektiske og kritiske øjeblikke, som er en del af mange fødsler. På hver stue er der installeret en stor billedskærm på den ene væg, et lydanlæg og dynamisk LED-belysning langs væggene. Omkring fødelejet er der placeret traditionelt dæmpbart hvidt lys. Indstilling sker via et touch betjeningspanel. Billederne akkompagneres af musik skabt af Niels Eje, MusiCure. Erfaringerne og idéen fra Nordsjællands Hospital vil blive anvendt på flere af de nye supersygehuse, som er på vej. Hospitaler fra resten af verden har også vist stor interesse for projektet.

Bygherre: Nordsjællands Hospital
Projektgruppe: Projektet er gennemført som et Offentligt-Privat-Innovationsprojekt (OPI-projekt) i samarbejde mellem Nordsjællands Hospital og firmaerne Philips A/S og Wavecare ApS.
Belysningsleverandører: Philips A/S
Indhold på skærm: Wavecare ApS

Stort arkitektonisk lyskoncept i Novo Nordisk nye domicil
Det nye domicil i Bagsværd består af to kontorbygninger. Den største bygning NN1 er på seks etager og cylinderformet. Den huser et centralt atrium, auditorium, kontorer, møderum, stillerum, bibliotek, undervisningsrum samt tekøkkener og kantine. Den anden bygning NN2 er kileformet og har fire etager. Den overordnede strategi for belysningen er at accentuere bygningernes ikoniske værdi, identitet, bevægelse og flow gennem bygningen, samt bygningens fremtræden og funktionalitet i dag-, aften- og nattetimer. Gennem hele designprocessen har der været fokus på at integrere belysningsarmaturer i arkitekturen, så blænding undgås, og så lyset har dets primære synlighed, når det rammer en flade. Belysningsanlægget er udført med energieffektive lyskilder herunder højkvalitative LED-lyskilder og med armaturer, der så vidt muligt afskærmer for lyskilden, så blændingsgener undgås. De to atrier er designet med hver sit særlige ovenlys. De er begge realiseret med en specialtilpasset belysning, som fremhæver de to meget forskellige arkitektoniske rum.

Bygherre: Novo Nordisk A/S
Arkitekt: Henning Larsen Architects
Lysdesigner: Lighting, Grontmij A/S, i samarbejde med Henning Larsen Architects
Indretningsarkitekt: Tegnestuen Vibeke Brinck ApS
Ingeniør: Alectia A/S
El-installatør: Lindpro A/S
Belysningsleverandører: Osram, Traxon, Erco, Fagerhult, Martin Professional med flere.

Meditativt dagslys og dramatisk kunstlys i Langenæs Kirke i Aarhus
Med konceptet ”Himlen ind – lyset ned – blikket ud” har billedkunstneren Elle-Mie Ejdrup Hansen i sin aflæsning af kirkerummet formået at bruge lyset til at folde kirkerummet ud og skabe en stærk sammenhæng mellem Johan Richters arkitektur og de kirkelige handlinger. Den nye udsmykning består af vinduer med gult, malet glas mod syd og vinduer med blåtonet glas mod nord, en lysspalte mellem kor og skib, og et 42 m2 sandblæst glasparti. Glaspartiet viser himlen over Langenæs, fotograferet den 2. oktober 2012. Skyerne på himlen er sandblæste, men ellers reflekteres lyset i glaspladen og oplyser kirkerummet på en helt ny måde. Oplevelsen af udsmykningen ændres afhængigt af, hvor højt solen står på himlen og af, hvordan vejret er udenfor. Kirkens tidligere pendelbelysning er erstattet af LED-lyslinjer opsat i det trappetrinsopbyggede loft. Dertil kommer en belysning i koret, som får strukturen i de rå murstensvægge til at træde tydeligt frem.

Opgavestiller: Langenæs Kirke Arkitekt: Graversen og Richter
Renovering: CUBO Arkitekter
Koncept for renovering og kunstnerisk udsmykning: Elle-Mie Ejdrup Hansen
Glasudsmykning: Svaneglas, Risskov Sandblæsning Thomas Bluchner
Glarmester: Per Hebsgaard LED-lys: Neonsign

Energitårnet i Roskilde - et lysende vartegn ved motorvejen
Om natten opleves det lysende Energitårn som et fascinerende og magisk vartegn, der promoverer både Kara/Noveren og Roskilde. Energitårnet er tegnet af den hollandske arkitekt Erick van Egeraat og har form som en ca. 190 m lang bygningskrop, der vokser til et ca.100 m højt tårn i den ene ende af bygningen. Den mange facetterede facade er udført af mørkebrune aluminiumsplader, der er perforerede i et mønster af cirkulære huller i forskellige størrelser. Alle de indvendige facader er belyst med projektører med RGBW LED. Den indirekte belysning, der ses i hullerne i facadens perforering, skaber en ”blød” oplevelse af det lysende Energitårn. Energitårnets RGBW LED-projektører er tilsluttet et lysstyringssystem, hvor hver enkelt projektørs lysfarve og lysstyrke kan styres individuelt, og hvor styringen af alle projektører kan programmeres i dynamiske lysscener. Med programmeringen kan man skabe uendelige variationer af dynamiske lysscener, der kan spille på Energitårnets facader.

Bygherre og ejer: Kara/Noveren. Ejet af ni sjællandske kommuner
Funktion: Kraftvarmeværk: Afbrænding af affald, produktion af el og fjernvarme
Arkitekt, facadedesign og arkitektonisk lyskoncept: Erick van Egeraat (designed by)
Belysningsprojekt: Gunver Hansen Tegnestue
Armaturer, lysstyring, programmering og installation: Martin Professional
Ingeniør og byggeledelse: Bascon
El-installatør: Kemp & Lauritzen
Montage armaturer og el: Danclimp

Fakta om Den Danske Lyspris
Den Danske Lyspris blev uddelt første gang i 2008. Prisen er indstiftet af Dansk Center for Lys. Formålet med prisen er at sætte fokus på godt lys for mennesker. I bedømmelsen af de enkelte projekter indgår bl.a. anlæggets tekniske kvalitet, funktionalitet, visuelle og æstetiske aspekter og energiforbrug. Der lægges desuden vægt på nytænkning og kreativitet.

Dette års jury har bestået af:
Akademisk Arkitektforening: Astrid Mody, arkitekt m.a.a.
Bygherreforeningen: Rita Justesen, chef for planlægning og arkitektur
Dansk Center for Lys: Anne Bay, direktør, civ.ing. (juryformand)
Dansk Energi: Kurt Hincheli Hejlesen, Key Account Manager – Outdoor Lighting
Danske Landskabsarkitekter: Rune Bugge Jensen, landskabsarkitekt mdl
Lysdesignuddannelserne: Ellen Kathrine Hansen, arkitekt m.a.a., Ph.d., lektor i lysdesign
F.R.I. Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Steen Tibert Bisgaard, civ.ing., fagleder for lys
Tekniq: Niels Iversen, projektleder
Sekretær for juryen, Dorte Gram, arkitekt m.a.a., Dansk Center for Lys

Sponsorer:
Dansk Center for Lys, Louis Poulsen, Philips Lighting og SEAS-NVE, VELUX Danmark A/S.

Højtopløste billeder til pressebrug kan fås ved henvendelse til: Dorte Gram, dg@centerforlys.dk.

Fotos:

Sansefødestue på Nordsjællands Hospital.
Foto: Bjørn Wennerwald.

Novo Nordisk nye domicil
Foto: Søren Aagaard.

Langenæs Kirke, Aarhus
Foto: Kurt Nielsen.

Energitårnet i Roskilde.
Foto: Jeppe Sørensen.